Happy Kids

Nieobecności

Szanowni PaństwoW celu usprawnienia procesu rejestracji nieobecności oddajemy Państwu do użytku zamieszczony poniżej formularz kontaktowy dziecka w Happy Kids Osowa.

 

Formularz stanowi podstawę do odliczenia dziennej stawki żywieniowej [przeniesienie na następny miesiąc] oraz stanowi formalne usprawiedliwienie nieobecności w przypadku uczniów szkoły podstawowej HKO.

 

 

Formularz

Zgłoszenie nieobecności w przedszkolu
*
*

*
*

*
*
*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka , w tym danych o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) a w szczególności danych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, przez upoważnionych pracowników Happy Kids Osowa s.c., w celu załatwienia sprawy określonej w nagłówku formularza.

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:

  • administratorem danych będzie Happy Kids Osowa s.c., ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk, NIP 5842701881;
  • przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy;
  • przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy;
  • przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.