Happy Kids

Dydaktyka

W ramach czesnego przedszkole Happy Kids oferuje bogatą ofertę zajęć dla dzieci:
zajęcia edukacyjne w całości zgodnie z podstawą programową MEN

 

PAKIET EDUKACYJNO - OPIEKUŃCZY
HAPPY KIDS STANDARD na rok 2016-2017


 

 • 4 posiłki przygotowane w naszej kuchni: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Opieka dydaktyczno- wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej;
 • Pełna realizacja podstawy programowej MEN zgodna z wymogami Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Spotkania z językiem angielskim – codzienny blok anglojęzyczny – nasze dzieci w naturalny sposób przyswajają język angielski;
 • Spotkania ze sztuką, zajęcia artystyczne z wykorzystaniem wielu technik- m.in. farby, tempery, glina, masa solna, masa plastyczna, origami i in.
 • Zajęcia teatralne
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Dziecięca matematyka – Łamigłówki mądrej główki- gry i zabawy matematyczno- logiczne
 • Rytmika
 • Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Profilaktyka i konsultacje logopedyczne
 • Poznajemy ciekawe zawody i miejsca pracy
 • Kuchcikowo - warsztaty kulinarne
 • Wszystkie dzieci są objęte stałą opieką pedagoga i psychologa
 • We wrześniu dzieci są badane przez lekarza ortopedę/specjalistę rehabilitacji i logopedę
 • Bogaty program kulturalny realizowany w przedszkolu (Bajnutek, teatrzyki, koncerty, warsztaty zajęciowe, , wizyty przedstawicieli straży pożarnej, straży miejskiej, policji)


 

ŚWIETNA KADRA !!!! – WYKWALIFIKOWANA I STALE DOSKONALĄCA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
 

 

 • Wszystkie dzieci są objęte opieką pielęgniarki!!
 • Placówka posiada własny basen! Zajęcia na basenie – autorski program nauk pływania;
 • W grupach przedszkolnych opieka dydaktyczno- wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej;
 • Placówka czynna 12 miesięcy, oferuje opiekę i zajęcia w świetlicy również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
 • Placówka posiada pełen wideo-monitoring wszystkich sal i kluczowych pomieszczeń - bezpieczeństwo to jeden z naszych głównych priorytetów!!!
 • Placówka posiada bogaty księgozbiór zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz liczne programy multimedialne
 • Posiadamy własną kuchnię!!!
 • W pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy następujące metody i techniki nauczania : Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; Pedagogika zabawy Klanza; elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona; program nauki ortografii- Ortofrajda; dziecięca matematyka w oparciu o metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej; elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; pracujemy technikami C. Freinet’a oraz elementy M. Montessori
 • Udział w programach : „Czytające Przedszkola”;
 • Współpraca z licznymi instytucjami: Bursztynowe Oko; Akademia Gdańskich Lwiątek; Amnesty International; Teatry: Miniatura i Muzyczny w Gdyni; Opera Bałtycka; Uniwersytet Gdański; gdańskie muzea; Park Naukowo- Technologiczny „Experyment” w Gdyni i EduFun w Gdańsku;
 • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, program dydaktyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną; Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
 • Organizujemy ciekawe wyjścia i wycieczki szkolne oraz warsztaty edukacyjne na terenie placówki
 • Udział w licznych konkursach ( plastycznych, recytatorskich, muzycznych, językowych, matematycznych i innych) na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, krajowym i międzynarodowym;
 • Doskonale wyposażone sale / pracownieMożliwość kontynuacji nauki w nasze Szkole Podstawowej! Absolwenci naszego przedszkola mają pierwszeństwo!


 

dr Anna M. Butkiewicz
Dyrektor Przedszkola
Happy Kids Osowa