Happy Kids

COVID-19

Powrót do żłobka i przedszkola

W związku z decyzją władz państwowych o ponownym otwarciu przedszkola i żłobka dzieci od 06 maja 2020 pragniemy poinformować Państwa o podjętych przez Happy Kids Osowa działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, rodziców i personelu placówki:

DYREKCJA PLACÓWKI WPROWADZA NASTEPUJACE ZASADY:

Rodzice przyprowadzaja do placówki wyłącznie dzieci zdrowe!

- Zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek

- Zakaz mycia zębów w placówce

- Zakaz wchodzenia poza wyznaczoną strefę dla rodziców

- Rodzicu - zachowaj odstęp od innych przyprowadzających dzieci do placówki

- Rodzicu - dezynfekuj swoje rece w stacji bezdodtykowej dezynfekcji przy wejściu do przedszkola oraz umyj ręce dziecka przed wyjściem z domu

- Rodzcu- przyjdź do przedszkola w maseczce ochronnej, osoby bez maseczek nie mogą wejśćdo budynku

- Placowka została wyposażona we wszystkie środki ochrony bezpośredniej osobistej dla pracowników

- Dezynfekcja wszystkich powierzchni wraz z ozonowaniem została wykonana przed uruchmieniem placówki

- Placówka posiada w pełni wyposażoną izolatkę

- Dziecko z podejrzeniem choroby lub podwyższoną temperaturą zostanie przeniesione do izolatki z opiekunem a rodzice zostaną pilnie poproszeni o jego odbiór i kontakt z lekarzem

- Plac zabaw działa pod specjalnym nadzorem higienicznym według harmonogramu

- Wewnetrzne elementy wyposażenia, stoły, krzesła, poręcze, klamki, etc, dezynfekowane sa według harmonogramu i ustalonych procedyr higienicznych,

- Zabawki dezynfekowane sa według oddzielnej procedury higienicznej

- Personel placówki w całości jest przeszkolny w zasadach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad postepowania w przypadku podejrzenia COVID-19

- W placówce wprowadzono do istniejącej procedury HACCP oraz GMP/GHP pojecie dodatkowego zabezpieczenie epidemiologicznego w zwiazku z COVID-19
 

Rodzicu,
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.