Happy Kids

Zajęcia dodatkowe


OFERTA 2018-2019

LISTA  ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA NASZYCH WYCHOWANKÓW:


ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.40-14.30 ROBOTYKA

13.30-14.20 ROBOTYKA

14.35-15.05 ZUMBA

14.00-14.30 PIŁKA NOŻNA

14.00-14.30 ZUMBA

14.00-14.30 PIŁKA NOŻNA

14.45-15.15 BALET

15.10-15.40 ZAJĘCIA KREATYWNE

 

 

15.00-15.40 JUDO

15.10-15.40 BALET

15.30-16.00 KARATE

 

 

Do pobrania


ZUMBA KIDS / ZUMBA KIDS JR.

Zumba Kids i Zumba Kids Jr to zajęcia dla dzieci w różnym wieku, łączące elementy, tańca i fitnessu dostosowane do możliwości najmłodszych. Zumba Kids ma na celu zapewnienie dzieciom maksimum zabawy i ćwiczeń fizycznych w tym samym czasie. Podczas zajęć dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, rozwijają kreatywność oraz pamięć. Dzieci uczą się i ćwiczą poprzez zabawę i nigdy się nie nudzą.

ODYSEJA UMYSŁU

Odyseja Umysłu to zajęcia,na których Odyseusze uczą się marzyć, myśleć i tworzyć. Rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
 

Dzięki uczestnictwie w zajęciach Odyseja Umysłu dzieci nabywają wiele umiejętności:

 

  • Uczą się zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce;
  • Uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach;
  • Doceniają pracę zespołową i chętniej współdziałają z innymi;
  • Uczą się myśleć samodzielnie – szukają nowatorskich pomysłów i rozwiązań;
  • Uczą się eksperymentować i świadomie podejmować ryzyko;
  • przekonują się, że błąd to nie porażka, a źródło wniosków na przyszłość;
  • Uczą się dbać o szczegóły i nie poddawać przy niepowodzeniach;
  • uczą się grać fair.

 

Korzyści z udziału w zajęciach są uniwersalne, bo Odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Dzieci stają się bardziej twórcze, otwarte i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą!


W naszym przedszkolu Odyseja Umysłu towarzyszy dzieciom od najmłodszych lat. Już przedszkolaki uczęszczają na warsztaty kreatywności, gdzie wspólnie starają się stawić czoła wyzwaniom. Tworzą projekty, budują konstrukcje, doświadczają i działają. Jednym z ważniejszych celów zajęć w przedszkolu jest rozwijanie umiejętności współpracy. Dzieci pracując w myśl stwierdzenia „Współpraca się opłaca!”, chętnie podejmują próby pokonywania trudności.