Happy Kids

Szkoła - Co słychać w szkole

Co słychać w szkole

Zapraszamy wszystkich do lektury - kto czyta nie błądzi!

05 września 2019

NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Zmieniamy się w 10-lecie naszej szkoły!

 

Z najwyższą przyjemnością informujemu, iz na wniosek rodziców i uczniów naszej szkoły zmieniliśmy naszą nazwę na lepiej dopasowaną do 8 klasowej rzeczywistości szkolnej.

Nasza nowa nazwa to: NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa

10 rok działania szkoły dekadą sukcesów zmieńczony sukcesem naszych ósmoklasistów.

HAPPY KIDS OSOWA – nowe wyzwania – NOWY ŚWIAT
 
Słowo od Rady Pedagogicznej i Dyrekcji.
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Happy Kids Osowa zmienia swoją nazwę. Już od września 2019 roku będzie to Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOWY ŚWIAT.
W toku rozmów z nauczycielami, rodzicami i dziećmi uznaliśmy, że obecna nazwa nie w pełni odpowiada nowemu statusowi ośmioklasowej szkoły i nowej jakości nauczania, którą oferujemy naszym obecnym i przyszłym uczniom. W odczuciu inicjatorów zmiany nowa nazwa powinna odzwierciedlać zarówno całokształt przemian, jakie nastąpiły w szkole w wyniku wprowadzenia przez MEN reformy systemu edukacji, jak i misję naszej szkoły. Chcielibyśmy także, aby stanowiła inspirację dla uczniów i jasno wskazywała, że jednym z najważniejszych celów kształcenia i wychowania jest jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań, jakie niesie przyszłość.
Dwa lata temu, po raz pierwszy w historii Happy Kids, szóstoklasiści pozostali w murach naszej szkoły, by kontynuować naukę w klasach siódmych. Niedawno, 19 czerwca 2019 r., po raz pierwszy żegnaliśmy absolwentów klas ósmych. Nie bez wzruszenia, ale i nie bez dumy, ponieważ osiągnęli naprawdę świetne wyniki. Jak inaczej bowiem można określić wyniki naszych uczniów, które z każdego przedmiotu objętego egzaminem są wyższe niż średnie wyniki w województwie pomorskim około 20%, a z języka angielskiego ponad 30% i wynoszą kolejno: język polski – 79,26% (w województwie pomorskim – 62%), język angielski – 89,37% (w województwie pomorskim – 58%), matematyka – 68,21% (w województwie pomorskim – 44%).
Co zmieniło się najbardziej podczas minionych dwóch lat? Przede wszystkim powiększyła się grupa młodzieży - nastoletnich osób znajdujących się w szczególnie dynamicznym okresie swojego rozwoju i kształtowania osobowości. Wzrosło zróżnicowanie wiekowe uczniowskiej społeczności i zwiększyła się jej liczebność. Warto tu dodać, że pomimo utworzenia nowych klas, warunki do nauki pozostają na niezmiennie wysokim poziomie, ponieważ budynek szkoły kilka lat temu zyskał nowe skrzydło i przybyło w nim sal lekcyjnych.  Ponadto stale uzupełniamy i unowocześniamy naszą bazę. Dostosowaliśmy metody pracy do potrzeb trzynasto- i czternastolatków. Podejmujemy wiele działań nakierowanych na wytworzenie wartościowych, przyjaznych relacji pomiędzy najmłodszymi dziećmi a nastolatkami. Co zrozumiałe, rozrosła się też wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Perspektywa przygotowania naszych uczniów do egzaminów ósmoklasisty sprawiła, że wprowadziliśmy kilka dodatkowych rozwiązań, stawiając na indywidualizację nauczania. Z jednej strony prowadzimy ciągły proces monitorowania postępów uczniów – przeprowadzamy liczne testy diagnostyczne z przedmiotów egzaminacyjnych (mamy możliwość korzystania ze standaryzownaych testów wydawnictw edukacyjnych). Z drugiej strony - oprócz typowych lekcji wyrównawczych i eksperymentalnych, indywidualnych konsultacji dla poszczególnych uczniów - dajemy ósmoklasistom możliwość ćwiczenia rozwiązywania testów pod okiem nauczycieli języka polskiego i matematyki - w soboty przed południem. Staramy się, by nasi uczniowie nauczyli się samodzielnie decydować o ilości czasu i sposobach utrwalania wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach.
Wielu naszych uczniów rozwija swoje zdolności, biorąc udział w różnorodnych konkursach. Warto więc wspomnieć o ich niektórych sukcesach: finalistką Konkursu Kuratoryjnego z Języka Polskiego została Kaja Olędzka,  finalistkami Konkursu Kuratoryjnego z Języka Niemieckiego Lena Szymańska i Natalia Jagiełło. Zuzanna Teleszyńska jest laureatką IX Wielkiego Maratonu Czytelniczego, a Róża Kozicka została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży w Słupsku.  
Wiemy jednak, że uczenie się to nie tylko liczne szkolne zajęcia, że najpotrzebniejsze kompetencje dzieci zdobywają, działając poza lekcjami. Dlatego też staramy się organizować różnorodne akcje i imprezy, podczas których mogłyby się one sprawdzić i poczuć smak sukcesu. Warto przede wszystkim wspomnieć o wspólnych wyjazdach klasowych. Starsi uczniowie i uczennice biorą udział w wymagających odpowiedzialności oraz samodzielności wycieczkach zagranicznych.
Klasa ósma i obydwie siódme odwiedziły w tym roku Edynburg w Szkocji. Oczywiście w programie znalazły się najważniejsze zabytki, takie jak Edinburgh Castle, królewski jacht Britannia czy Hollyrood Palace. Nie zabrakło też czasu na odkrycie lżejszej strony stolicy Szkocji- hitem wyjazdu była Camera Obscura i pięć pięter różnorodnych wystaw pod wspólną nazwą World of Illusion. Wycieczka bardzo się udała, uczniowie bez problemu poradzili sobie ze zrozumieniem specyficznego szkockiego akcentu, a mając w pamięci zeszłoroczną wycieczkę do Londynu, mogli porównać dwie europejskie stolice. 
Natomiast uczniowie klas szóstych – tradycyjnie już – w połowie czerwca pojechali do Londynu. W pięć dni zobaczyli całe mnóstwo ciekawych miejsc. Zwiedzili cztery muzea: Natural History Museum, British Museum, Science Museum i Sherlock Holmes Museum, popłynęli statkiem  do Tower of London, podziwiali piękne widoki z London Eye, a nawet byli świadkami zmiany warty pod Buckingham Palace oraz odwiedzili Studio Warner Bros, gdzie nagrywany był film o Harrym Potterze. Mają wiele wspomnień i niezapomnianych wrażeń, bo mogli poznać nie tylko piękne londyńskie zabytki i ich historię, ale także skosztować angielskich Fish and Chips, wypić czekoladę w Starbucksie, przejechać się londyńskim metrem i piętrowym autobusem oraz zrobić zakupy na słynnej Oxford Street.
W przyszłym roku planujemy rozpocząć także cykl wymian międzynarodowych, poczynając od wspólnej nauki z młodymi Hiszpanami.
Niezwykłą inwencją, samodzielnością i umiejętnością pracy w grupie nasi uczniowie
wykazują się podczas dorocznego kwietniowego miesiąca języków, którego finał to całodzienna feta z występami prezentującymi poszczególne kraje oraz ucztą, w czasie której można poznać  osobliwości kuchni innych narodów. Od tego roku świętujemy również Dzień Sportu, organizując  zawody, ćwiczenia i gry zespołowe, a po południu rozgrywając mecz futbolowy uczniowie kontra nauczyciele (w tym roku był remis).
Szczególną wagę przykładamy do pracy naszych uczniów w charakterze wolontariuszy. Zaczynają zwykle od pracy na rzecz szkoły, zajmując się młodszymi uczniami i pomagając w naszym przedszkolu HAPPY KIDS lub bibliotece szkolnej. Potem są już w stanie działać na rzecz Caritasu, hospicjum, schronisk dla zwierząt i innych organizacji. Mamy nadzieję, że umiejętność ofiarowywania swojego czasu innym, będzie owocowała nie tylko dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do liceum, ale przede wszystkim ukształtuje świadomą oraz zaangażowaną społecznie i patriotycznie grupę młodych gdańszczanek i gdańszczan.
Zmiany zachodzą dziś we wszystkich szkołach w Polsce. Postanowiliśmy, że naszym przemianom będzie towarzyszyć opisywana na początku zmiana nazwy szkoły. Nie da się ukryć, że pomysłodawców przyjętej ostatecznie opcji zainspirowała lokalizacja naszej siedziby przy ulicy Nowy Świat, ale skojarzeń z nową nazwą – biorąc pod uwagę jej kontekst historyczny i kulturowy – jest bardzo wiele. Wspólnym mianownikiem dla jej wielu interpretacji jest fakt, że nasz świat za kilka – kilkanaście lat będą współtworzyć nasi absolwenci. Marzy nam się, aby robili to mądrze i z sercem, tak aby ich NOWY ŚWIAT, gdy dorosną, był lepszy od dzisiejszego