Happy Kids

Szkoła - Dla rodziców - Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

Na stronie:

1. Konsultacje i zebrania dla rodziców z datami

2. Konsultacje dla uczniów


1. ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW 

ROK SZKOLNY 2018/19


WRZESIEŃ 2018

Zebranie Rodziców z wychowawcą klasy 

10 września 2018 kl. I godz. 17, kl. II, III- godz. 18
11 września 2018, kl. IVA, IVB godz. 17.00, kl. V- godz. 17.30,
Kl. VIA, VI B godz. 18.00, kl. VIIA,VII B, VIII- godz.19.00

PAŹDZIERNIK 2018

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów
22 października 2018 kl  I, II, III, od godz. 16.30 
23 października 2018 kl IV, V, VI, VIII od godz. 16.30 

GRUDZIEŃ 2018

Zebranie Rodziców z wychowawcą klasy
3 grudnia Kl. I, II, III godz.17.00
4 grudnia Kl. IVA, IV B, V, VI A, VI B, VII A, VIIB, VIII godz. 17.00

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów 
3 grudnia 2018 kl I, II, III od godz. 17.30 do godz. 19.00
4 grudnia 2018 kl IV, V, VI, VIII  od godz. 17.30 do godz. 19.00

STYCZEŃ 2019

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów
21 stycznia 2019 kl I, II, III, od godz. 16.30
22 stycznia 2019 kl IV, V, VI, VIII od godz. 16.30

do 30 stycznia 2019 klasyfikacja za I semestr
30 stycznia 2019 Rada Klasyfikacyjna godz. 15.00

LUTY 2019

Zebranie Rodziców z wychowawcą klasy
4 lutego Kl. I, II, III godz.17.00
5 lutego Kl. IVA, IV B, V, VI A, VI B, VII A, VIIB, VIII godz. 17.00


KWIECIEŃ 2019

Zebranie Rodziców z wychowawcą klasy
8 kwietnia 2019 Kl. I, II, III godz.17.00
9 kwietnia 2019 Kl. IVA, IV B, V, VI A, VI B, VII A, VIIB, VIII godz. 17.00
Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów 
8 kwietnia 2019 kl I, II, III od godz. 17.30 do godz. 19.00
9 kwietnia 2019 kl IV, V, VI, VII  od godz. 17.30 do godz. 19.00

MAJ 2019
Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

27 maja 2018 I, II, III od godz. 16.00 do godz. 19.00
28 maja 2018 kl IV, V, VI, VIII  od godz. 16.00 do godz. 19.00


CZERWIEC 2019

Zebranie Rodziców z wychowawcą klasy 

17 czerwca 2019 kl. I godz. 17, kl. II, III- godz. 18
18 czerwca 2019, kl. IVA, IVB godz. 17.00, kl. V- godz. 17.30,
Kl. VIA, VI B godz. 18.00, kl. VIIA,VII B, VIII- godz.19.00


 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

KONSULTACJE  BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W PIERWSZYM

I TRZECIM TYGODNIU KAŻDEGO MIESIĄCA POCZĄWSZY

OD PAŹDZIERNIKA

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

DZIEŃ

GODZINA

SALA

B.PODSADNA

J. POLSKI

WTOREK

14.50-15.35

10

K.VITKOVSKA

J.POLSKI

CZWARTEK

15.45-16.30

9

M. WIECZOREK

J.POLSKI, HISTORIA

CZWARTEK

14.50-15.35

9

J. TOMACZKOWSKI

MATEMATYKA

PIĄTEK

7.15-8.00

11

M. WIEDRYCKA

J. ANGIELSKI

CZWARTEK

7.15-8.00

9

M. WIEDRYCKA

J. ANGIELSKI

WTOREK

8.00-8.45

12

H. KLÓSAK

J.ANGIELSKI

WTOREK

13.50-14.35

6

R. KRAS

HISTORIA WOS

ŚRODA

15.45-16.30

11

D. WIŚNIEWSKA

J. NIEMIECKI

PONIEDZIAŁEK

14.50-15.35

10

SZ. ŚWIERCZYŃSKI

J. NIEMIECKI

ŚRODA

14.50-15.35

12

I.RADZIUK-ŚLIWIŃSKA

CHEMIA

PIĄTEK

15.45-16.30

10

M. JEZIORSKA

BIOLOGIA, PRZYRODA

CZWARTEK

15.45-16.30

12

M. GALINSKA

GEOGRAFIA

ŚRODA

13.50-14.35

GAB.2