Happy Kids

Szkoła - Plan lekcji

Plan lekcji

 

AKTUALNY PLAN ZNAJDUJĘ SIĘ W na stronie: synergia.librus.pl

oraz na tablicach ogłoszeń szkoły

Wszelkie tymczasowe zmiany planu / wycieczki / nieobecności nauczycieli znajdują się na tablicach ogłoszeń