Happy Kids

Świetlica

 

ŚWIETLICA
HAPPY KIDS OSOWA


 

WRZESIEŃ


 

 1. Witamy w świetlicy:
  Poznajemy zwyczaje i tradycje naszej świetlicy. Regulamin świetlicy oraz obowiązki uczniów świetlicy.
  Rozmowy indywidualne i zbiorowe na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier. Zabawy integracyjne.
   
 2. Wspomnienia wakacyjne:
  Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski".
  Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem.
  Konkurs plastyczny “Wymarzone wakacje”
   
 3. Bezpieczeństwo w szkole i na drodze:
  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej.
  Otoczenie szczególną opieką najmłodszych wychowanków świetlicy w czasie posiłków, korzystania z toalety, zajęć tematycznych.
  Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze.
   
 4. Nasze hobby i pasje:
  Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną - przedstawianie własnych zainteresowań.
  Zabawy muzyczne z instrumentami - malowanie do muzyki.


 

 

TELEFON KONTAKTOWY :    781 440 259

 


  


KOLOROWA ŚWIETLICA
HAPPY KIDS

 

Lekcje dla klas IV-VI rozpoczynają się od godziny 8:00, a dla klas I-III od godziny 8:50 i trwają do godziny 14:25. W godzinach 6:30 - 8:50 oraz [13:25] 14.25 - 18:00 dzieci są pod opieką naszej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w naszej kolorowej świetlicy. W tym czasie dzieci mają czas na odrobienie lekcji, odpoczynek, ale też na rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i talentów, uczestnicząc w naszych zajęciach popołudniowych.W naszej świetlicy dzieci będą miały też czas na swobodną zabawę i relaks w gronie swych przyjaciół, pod opieką naszych oddanych pracowników.

 W czasie świetlicowym dzieci jedzą też smaczne posiłki, przygotowane przez naszą panią kucharkę na miejscu. Zajęcia świetlicowe obejmują też różnorodne formy pracy, a wśród nich są między innymi: konkursy, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, dydaktyczne, plastyczno-techniczne. Zajęcia prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące, ale też bardzo często inspirowane pomysłami i życzeniami naszych uczniów. Celem działalności naszej świetlicy jest: - Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych trudnych sytuacjach- Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych w Sali świetlicy jak i na świeżym powietrzu- Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań- Odpoczynek i regeneracja sił fizycznych i psychicznych- Przede wszystkim dobra zabawa
 

  

KOLOROWA ŚWIETLICA HAPPY TIME
MA W SWOJEJ OFERCIE ŚWIETLICĘ DYDAKTYCZNĄ

 

której celem jest zorganizowanie pomocy w nauce ,tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. Dzieci w czasie świetlicy dydaktycznej odrabiają prace domowe oraz rozwijają umiejętność płynnego i poprawnego czytania oraz pisania. W naszej świetlicy dzieci będą miały też czas na swobodną zabawę i relaks w gronie swych przyjaciół, pod opieką naszych oddanych pracowników. W czasie świetlicowym dzieci jedzą też smaczne posiłki, przygotowane przez naszą panią kucharkę na miejscu. Zajęcia prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące, ale też bardzo często inspirowane pomysłami i życzeniami naszych uczniów. Przykłady zajęć świetlicowych:

 

 


Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka- zajęcia z zakresu żywego słowa

czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend,

słuchanie programów radiowych, oglądanie bajek i filmów,

Zajęcia artystyczne

 • malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, malowanie pastą do zębów, kredką świecową;
 • wydzieranie i wycinanie;
 • kompozycje z różnych materiałów;
 • Frottage -technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru;
 • Collage;
 • modelowanie z plasteliny, masy solnej, papierowej, w śniegu;
 • rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, patykiem, piórkiem, świecą, węglem, kredą.

Zajęcia ruchowe

 • Organizacyjno-porządkowe;
 • Zabawy na czworakach;
 • Zabawy z chustą animacyjną;

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

W godzinach porannych i popołudniowych dzieci spędzają czas w naszej kolorowej świetlicy HAPPY TIME.
W tym czasie dzieci odrabiają lekcje, odpoczywają i bawią się z przyjaciółmi.

Biblioteka

Świetlica

Basen

Plac zabaw

Galeria