Happy Kids

Szkoła - Wokół szkoły - Język angielski

Język angielski

Język Angielski w naszej szkole stanowi jeden z priorytetów,
w tym celu podzielony został na dwie kluczowe części:

 

1. Lekcje z podręcznikim jako baza wiedzy każdego ucznia

2. Lekcje konwersacji, gdzie poprzez naturalne sytuacje komunikacyjne uczniowie nabywają proktyki językowej
 

W HKO kożystamy wyłącznie z profesjonalnych podręczników do nauki języka w przeciwieństwie do typowych szkolnych a nasi nauczyciele są w pełni przygotowani do prowadzenia zajęć według wszelkich najnowszych trendów w nauczania jęzuków obcych. Dodatkowym atutem jest opieka mentorska dyrektora szkoły jako metodyka nauczania j. angielskiego dzieci.

 


 

ENGLISH MAKES KIDS HAPPY

Główne założenia naszego programu.

 

Język angielskie jest dla nas naturalnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy

Szeroko rozbudowana sekcja CLIL (Content Language Integrated Learning), (interdyscyplinarność).pozwala na:

-korelację z wszystkimi przedmiotami w kl. IV-VI,

-budowanie holistycznej wizji świata,

-wykorzystanie różnorodnych metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy projektowej,

-zainteresowanie wszystkich uczniów,

-kształtowanie pozytywnego podejścia uczniów do własnej pracy i odpowiedzialności za własną edukację, co nierozerwalnie łączy się z drugim założeniem naszej pracy, a mianowicie

 

Wykorzystujemy język angielski w codziennych sytuacjach między innymi poprzez kształcenie:

-umiejętności prezentacji- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat i prezentacje książek przeczytanych w języku angielskim,

-myślenia krytycznego i planowania- praca projektowa, prezentacje indywidualne na dowolny temat, krytyczna ocena pracy własnej i kolegów,

-umiejętności podstawowych- czytanie, pisanie, słuchanie, liczenie w języku obcym (szczególny nacisk na sytuacje z życia codziennego np. wizyta u lekarza, zakupy, duże cyfry i procenty, restauracja, praca z mapą, pytanie o drogę, sugerowanie i prośby, rozmowy telefoniczne, wyrażanie opinii itp.)

-niezależności językowej- prezentacje na dowolny temat, webquest,

-umiejętności rozwiązywania problemów- gry edukacyjne, samodzielne przygotowanie zadań dla kolegów,

-umiejętności komunikacyjnych- praca nad precyzyjnym wyrażaniem myśli, wdrażanie do świadomości językowej, nacisk na poprawność gramatyczną wypowiedzi,  zarówno w trakcie krótkich ćwiczeń komunikacyjnych jak i w trakcie prezentacji projektów,

- rozbudzanie kreatywności poprzez samodzielne tworzenie ćwiczeń, opowiadań, projektów, prezentacji multimedialnych,

-IT- webquesty, prezentacje multimedialne, samodzielne przygotowanie wycieczki do Londynu.

-uczenie dzieci współpracy i szacunku dla innych- umiejętności te są rozwijane codziennie w trakcie pracy w parach, grupach, przy samoocenie i ocenie koleżeńskiej.

Kształcimy nowoczesnych Europejczyków, dobrze funkcjonujących we współczesnym świecie, którzy mają narzędzia (praktyczna znajomość języka) do korzystania z zasobów w dziedzinie kultury, turystyki i dalszej edukacji, również poza granicami kraju. Dzięki pokonaniu bariery językowej, a także systematycznej pracy nad kompetencjami miękkimi, uczniowie naszej szkoły są świadomymi użytkownikami języka w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Dzięki temu wzrasta motywacja, poczucie wartości, samoocena uczniów.

Stwarzamy dzieciom naturalne warunki do wykorzystania języka obcego (np. wycieczki zagraniczne, zajęcia konwersacyjne, wykorzystanie anglojęzycznych zasobów internetu, cykliczne prezentacje w j. angielskim przygotowane przez uczniów na temat wybrany samodzielnie, wprowadzenie lektur anglojęzycznych.

Uczeń naszej szkoły posiada niezbędną kompetencję językową oraz swobodnie porozumiewa się w języku angielskim w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

 


 

WIĘCEJ INFORMACJI W ODNOŚNIKACH PONIŻEJ - ZAPRASZAMY!


PROJEKTY

Postanowiliśmy od tego roku szkolnego rozbudować metodę projektów z języka angielskiego. Będzie ona dotyczyć zagadnień związanych z geografią, biologią, matematyką, logiką czy kulturą i historią Wielkiej Brytanii. Metoda projektów należy do aktywnej formy nauczania języka obcego. Sprawia, że uczniowie chętniej biorą udział w zajęciach, są aktywni, zmotywowani a co najważniejsze zainteresowani. Metoda ta ogranicza rolę nauczyciela do minimum (tylko do pomagania i kontrolowania postępów) co pozwala uczniom na pracę nad samokontrolą, wzmaga ich kreatywność i pozwala samemu decydować o przebiegu i formie projektu. Ciekawym przykładem może być projektu dotyczący pory roku: „AUTUMN PROJECT”. Uczniowie mają za zadanie zgromadzić jak najwięcej darów jesieni mogą to być: liście, kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, małe gałązki, pestki dyni, jarzębina. Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każda z grup ma za zadanie stworzyć (używając darów jesieni) wylosowaną postać (na przykład Panią Jesień). Po skończonym projekcie członkowie grup oceniają swoje prace, wygrywa ta, która otrzyma najwięcej głosów. Rywalizacja wpływa pozytywnie na zaangażowanie uczniów i bardzo dobrze się przy tym bawią. Równocześnie uczą się o ciekawych zagadnieniach w miły i przyjemny sposób.

ENGLISH

Lekcje z języka angielskiego odbywają się w naszej szkole pięć razy w tygodniu co stwarza możliwość rozszerzenia programu nauczania o dodatkowe zagadnienia, imprezy, konkursy, dni tematyczne czy projekty. Przygotowana przez naszego nauczyciela modyfikacja programowa: HAPPY ENGLISH pozwala na ciekawe rozbudowanie podręcznika uczniów w oparciu o projekty i rozwijanie dodatkowych sprawności uczniów (czytania czy pisania). Jest to jedna z metod, którą uczniowie uwielbiają i która pozwala im się wykazać na forum klasy czy grupy. Dodatkowo istnieje cała gama metod nauczania jakie nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć z języka obcego i sprawia to, że język angielski w Szkole Happy Kids jest na naprawdę wysokim poziomie.

METODA PROJEKTU

Jest to jedna z głównych metod pracy w naszej placówce, mająca na celu rozwijanie zamiłowania do języka angielskiego i kształtowania kreatywności naszych podopiecznych. Pracując tą metodą rozwijamy u uczniów umiejętność pracy w grupie, obserwowania rzeczywistości i wdrażania zdobytej wiedzy do działania. Kształtowania własnej samooceny, a przede wszystkim osiągania samodzielności w procesie uczenia się. W ramach projektu uczniowie uczą się o otaczającym ich świecie. Nie są to tylko i wyłącznie zagadnienia dotyczące języka angielskiego. Jest to bardziej nauka wszystkiego co nie jest związane z tym językiem w tym właśnie języku. Mamy tu na myśli zagadnienia związane z innymi przedmiotami, takimi jak: * Matematyka: W ramach projektów uczymy się o sekretnym świecie matematycznym. Nie skupiamy się tylko na liczbach. Rozwiązujemy zagadki matematyczne, dowiadujemy się jak działa zegar, jak zaplanować tydzień pracy (planowanie), jak zbadać symetryczność przedmiotów i co to jest kalendarz i jak go stworzyć. * Geografia: Pracujemy z mapą, dowiadujemy się więcej o krajach europejskich (głównie o Wielkiej Brytanii), o ich położeniu, kontynentach na których się znajdują, systemie wodnym (oceanach, morzach, rzekach) oraz o zwierzętach i roślinach, która rosną w granicach tych krajów. Rozmawiamy o stolicach, wielkich i znanych miastach. Staramy się zaznaczyć poznane informacje na mapie. * Biologia: Projekty poświęcone rozwojowi zwierząt, jak sadzimy roślinki, jak sortujemy różnego rodzaju materiały (zagadnienia dotyczące Ekologii), dlaczego liście spadają z drzew itp. * Muzyka Słuchamy naszej ulubionej muzyki, wykonujemy okładki na płyty, rysujemy plakaty muzyczne (wklejamy słowa piosenek i staramy się je przedstawić w postaci rysunku), uzupełniamy brakujący tekst, wymyślamy własne piosenki. * Plastyka Wykonujemy prace tematyczne związane na przykład ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ważniejszymi dniami w roku w kulturze brytyjskiej: Dzień Misia, Świętego Walentego, Świętego Patryka. Prace wykonywane są w dowolnej technice. Może to być rysunek, plakat, rzeźba, kartki okolicznościowe, laurki, walentynki, ozdoby świąteczne, orgiami, zakładki do książek, różne prace w 3D. * Logika Uczymy rozwiązywać się zagadek logicznych. Rozwiązaniem zagadki może być na przykład pokolorowanie rysunku według klucza. * Nauka Uczymy się o zjawiskach zachodzących w przyrodzie i nie tylko. Dowiadujemy się na przykład dlaczego jest ciemno i jasno, co to jest dźwięk i dlaczego słyszymy, jak działa nasz mózg. Uczymy się odróżniać grupy do jakich należą wybrane materiały: czy coś jest rozciągliwe, czy to jest szkło, papier, plastik?.

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE

Staramy się aby nasi uczniowie zdobywali jak największą wiedzę na temat języka dlatego: powtarzamy słówka, rozwiązujemy testy, wykonujemy projekty a także rozwiązujemy prace domowe.

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE

Zdecydowanie jest to najbardziej atrakcyjna dla uczniów metoda pracy. Wybór zabawy czy gry zależy od celu lekcji jak i możliwości językowej uczniów. Uczniowie chętnie ze sobą współzawodniczą czy biorą odpowiedzialność za efekt pracy całej grupy. Tego typu metody sprzyjają w identyfikowaniu się niektórych uczniów ze społecznością jaką jest klasa.

ODGRYWANIE RÓL, SCENEK (DRAMA)

Uczniowie bardzo chętnie odgrywają scenki, które mają (na przykład) na celu sparodiowanie znanej im historyjki obrazkowej. Dodają do niej swoje pomysły. Często po przeczytaniu tekstu na zajęciach z języka angielskiego mają ochotę na odegranie ulubionej scenki czy całego tekstu. Ten rodzaj metody działa bardzo twórczo na uczniów.

PIOSENKI/WIERSZYKI

Mają one nie tylko funkcję motywującą dzieci do nauki języka angielskiego ale też spełniają funkcję dydaktyczną, gdyż zapamiętywane w ten sposób na przykład: struktury gramatyczne są szybciej zapamiętywane i szybciej utrwalane. Dzieci mają także szanse na wzięcie udziału w licznych konkursach, zarówno tych organizowanych przez szkołę jaki i tych zewnętrznych. Przygotowujemy co roku tygodnie językowe, dzięki czemu uczniowie lepiej poznają inne kultury, kraje i ich mieszkańców a także zwyczaje tam panujące. I tak na przykład organizujemy bal HALLOWEEN dla uczniów, przygotowujemy konkursy na przykład na Najpiękniejszą Dynię. Natomiast podczas Świąt Bożego Narodzenia czyi Wielkanocnych uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych projektach tematycznych. Natomiast podczas Dnia Św. Patryka dowiadują się więcej o innych mieszkańcach Wielkiej Brytanii w tym przypadku o Irlandczykach.

BIBLIOTEKA ANGIELSKA

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" Umberto Eco

 

Od tego roku szkolnego otwieramy BIBLIOTEKĘ ANGIELSKĄ dostępną nie tyko dla naszych uczniów ale także dla rodziców. Pragniemy w ten sposób zachęcić Państwa do rozbudzania umiejętności językowych Waszych dzieci, a co za tym idzie spędzania wspólnie wolnego czasu na przyjemnym zajęciu jakim właśnie jest czytanie. Inspiracją dla nas jest popularna akcja: CZYTAMY DZIECIOM i to ona zainspirowała nas do zachęcania naszych uczniów jak i ich rodziców do korzystanie z bogatych zbiorów książek w języku angielskim. Młodym czytelnikom oferujemy ciekawe pozycje książkowe jakimi są na przykład - bajki. Biblioteka jest pomysłem na rozwój językowy naszych uczniów, wzbogacenie ich słownictwa i opanowania umiejętności czytania książek w języku obcym. Wypożyczanie książek nie jest obowiązkowe jest jedynie zachętą do dalszego rozwoju językowego i dobrej zabawy. Pragniemy aby Szkoła i Rodzice wspólnie zachęcali naszych uczniów do czytania książek, które są skarbnicą wiedzy.