Happy Kids

Szkoła - Wokół szkoły - Plan lekcji

Plan lekcji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym planem lekcji na rok 2017-2018

AKTUALNY PLAN ZNAJDUJĘ SIĘ W na stronie: synergia.librus.pl

oraz na tablicach ogłoszeń szkoły

Wszelkie tymczasowe zmiany planu / wycieczki / nieobecności nauczycieli znajdują się na tablicach ogłoszeń