Co w przedszkolu?

Czym jest zerówka w przedszkolu?

22-10-2023

Zerówka jest pierwszym obowiązkowym etapem edukacji, a jej ukończenie to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki w szkole podstawowej. Przygotowanie przedszkolne może odbywać się zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Warto jednak pamiętać, że bez względu na miejsce jej zajęcia realizowane są według podstawy programowej, więc nie mogą się znacząco od siebie różnić.

Zerówka, nazywana również klasą zerową lub zgodnie z ustawą przygotowaniem przedszkolnym, ma na celu przygotować dziecko do nauki w szkole podstawowej. Jest ona uznawana za okres przejściowy pomiędzy przedszkolem a szkołą. Jej podstawa programowa obejmuje m.in. budowanie świadomości o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym, wsparcie w wyrażaniu własnych sądów i opinii, kształtowanie odporności emocjonalnej oraz wspomaganie w rozwoju mocnych i słabszych obszarów dzieci.