Happy Kids

Pakiet przedszkolny

PAKIET EDUKACYJNO - OPIEKUŃCZY
HAPPY KIDS STANDARD 2018-2019

CZESNE ZAWIERA

Opieka w godzinach 6:30 - 17:30 od poniedziałku do piątku 12 miesięcy w roku
 • 4 posiłki przygotowane w naszej kuchni: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Opieka dydaktyczno - wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej;
 • Pełna realizacja podstawy programowej MEN zgodna z wymogami Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Spotkania z językiem angielskim – codzienny blok anglojęzyczny – nasze dzieci w naturalny sposób przyswajają język angielski;
 • Spotkania ze sztuką, zajęcia artystyczne z wykorzystaniem wielu technik- m.in. farby, tempery, glina, masa solna, masa plastyczna, origami i in.
 • Zajęcia teatralne
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Dziecięca matematyka – Łamigłówki mądrej główki - gry i zabawy matematyczno- logiczne 
 • Rytmika
 • Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Profilaktyka i konsultacje logopedyczne
 • Poznajemy ciekawe zawody i miejsca pracy
 • Kuchcikowo - warsztaty kulinarne
 • Wszystkie dzieci są objęte stałą opieką pedagoga i psychologa
 • We wrześniu dzieci są badane przez logopedę
 • Bogaty program kulturalny realizowany w przedszkolu (Bajnutek, teatrzyki, koncerty, warsztaty zajęciowe, wizyty przedstawicieli straży pożarnej, straży miejskiej, policji)

ŚWIETNA KADRA !!!! – WYKWALIFIKOWANA I STALE DOSKONALĄCA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
 
 • Placówka posiada własny basen! Zajęcia na basenie – autorski program nauki pływania;
 • W grupach przedszkolnych opieka dydaktyczno- wychowawcza nauczyciela wychowania przedszkolnego i osoby wspomagającej;
 • Placówka czynna 12 miesięcy, oferuje opiekę i zajęcia w świetlicy również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
 • Placówka posiada pełen monitoring wszystkich sal i kluczowych pomieszczeń - bezpieczeństwo to jeden z naszych głównych priorytetów!!!
 • Placówka posiada bogaty księgozbiór zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz liczne programy multimedialne
 • Posiadamy własną kuchnię!!!
 • W pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy następujące metody i techniki nauczania : Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; Pedagogika zabawy Klanza; elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona; program nauki ortografii- Ortofrajda; dziecięca matematyka w oparciu o metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej; elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; pracujemy technikami C. Freinet’a oraz elementy M. Montessori
 • Udział w programach : „Czytające Przedszkola” ;
 • Współpraca z licznymi instytucjami: Bursztynowe Oko; Akademia Gdańskich Lwiątek; Amnesty International; Teatry: Miniatura i Muzyczny w Gdyni; Opera Bałtycka; Uniwersytet Gdański; gdańskie muzea; Park Naukowo- Technologiczny „Experyment” w Gdyni i EduFun w Gdańsku;
 • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, program dydaktyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną; Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
 • Organizujemy ciekawe wyjścia i wycieczki szkolne oraz warsztaty edukacyjne na terenie placówki
 • Udział w licznych konkursach ( plastycznych, recytatorskich, muzycznych, językowych, matematycznych i innych) na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, krajowym i międzynarodowym;
 • Doskonale wyposażone sale / pracownie

Warsztaty logicznego myślenia

Autorski program zajęć z matematyki ma na celu zdobywanie oraz poszerzenie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych dzieci. 

 • gry logiczne
 •  łamigłówki
 •  zabawy matematyczne

Na zajęciach dzieci uczą się  pomysłowości w myśleniu i działaniu, a poprzez zabawę doskonalą naturalny talent  do rozumienia matematycznych pojęć. 

Zajęcia przygotowują dzieci do dalszej edukacji matematycznej. 

Staramy się zaszczepić w dzieciach otwartość na matematykę. Chcemy aby były świadome, że matematyka to nie tylko nudne i trudne rachunki czy też jeden właściwy sposób rozwiązania zadania, ale, że o matematyce można dyskutować, można się nią bawić i samemu ją odkrywać. 

Jeden z polskich geniuszy matematycznych Hugo Steinhaus uważał, że żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego jak matematyka.

Natomiast inny wielki polski matematyk –  Stefan Banach – powiedział, że matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszych tworem ducha ludzkiego. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę mogą być silne i potężne

 

Możliwość kontynuacji nauki w nasze Szkole Podstawowej! Absolwenci naszego przedszkola mają pierwszeństwo!
 

dr Anna M. Butkiewicz
Dyrektor Przedszkola
Happy Kids Osowa