Happy Kids

Wymogi MEN

Wymogi MEN

Program nauczania w przedszkolu zakłada również (może nawet głównie) nauka przez zabawę i też potrafi być prawdziwym wyzwaniem. Nauczyciel przedszkolny powinien proponować dzieciom takie formy pracy, które nie tylko zainteresują grupkę lub pokaźną grupę dzieci o różnych charakterach, stanach emocjonalnych, upodobaniach, ale również będą wartościowe, pozwolą rozwijać oczekiwane sfery osobowości, kształtować konkretne umiejętności wymagane dla danego wieku lub indywidualnego przypadku. Dużym ułatwieniem są programy dydaktyczno- wychowawcze proponowane przez wydawnictwa edukacyjne, które dostosowują program nauczania w przedszkolu do poziomu rozwojowego dzieci w każdym wieku. Takie ramy nakreśla podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W tym dokumencie wyszczególniono piętnaście obszarów, które rozwijane są z pomocą nauczycieli przedszkolnych w czasie edukacji przedszkolnej. Należą do nich:

1. Umiejętności społeczne

2. Czynności samoobsługowe

3. Rozwój mowy

4. Czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia

5. Wychowanie zdrowotne

6. Dbałość o bezpieczeństwo

7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem

8. Wychowanie przez sztukę- muzyka

9. Wychowanie przez sztukę- formy plastyczne

10. Rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zainteresowania techniczne

11. Zjawiska atmosferyczne i unikanie zagrożeń

12. Poszanowanie roślin i zwierząt

13. Rozwój intelektualny z edukacją matematyczną

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne