Happy Kids

Program

Program

PRZEDSZKOLE HAPPY KIDS OSOWA

ZERÓWKA
Oferta 2022/2023
PAKIET EDUKACYJNO - OPIEKUŃCZY
HAPPY KIDS STANDARD+


WYKWALIFIKOWANA KADRA Z PASJĄ I WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM !!!

 • Posiadamy własną KUCHNIĘ!!! Zapewniamy 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, uwzględniające nietolerancje pokarmowe dzieci.
 • Zapewniamy opiekę dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • Opiekę psychologa i logopedy.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Realizacja podstawy programowej zgodna z rozporządzeniem MEN oraz  Program dydaktyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Codziennie spotkania z językiem angielskim nasze dzieci przyswajają język angielski w naturalny sposób (5 godzin tygodniowo).
 • W pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy różnorodne metody i techniki  nauczania : Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; Pedagogika zabawy Klanza; elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona; dziecięca matematyka w oparciu o metodę  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej; elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; pracujemy technikami C. Freinet’a  oraz elementy M. Montessori; wykorzystujemy metodę projektów.
 • Zabawy konstrukcyjne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną naszych przedszkolaków.
 • Udział w programach promujących zdrowy styl życia, proekologicznych i rozwijających czytelnictwo. Placówka posiada bogaty księgozbiór zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz liczne programy multimedialne.
 • Ciekawy kalendarz wydarzeń: przedstawienia, bale, teatrzyki, konkursy plastyczne/recytatorskie/muzyczne, warsztaty przyrodnicze.
 • Poznajemy ciekawe zawody i miejsca pracy.
 • Sale doskonale wyposażone w wiele kącików zainteresowań rozwijających zdolności dzieci.
 • Spotkania ze sztuką, zajęcia artystyczne z wykorzystaniem m.in. farb, masy solnej, origami i inne.
 • Zabawy dramowe.
 • Bajkoterapia.
 • Posiadamy własną SALĘ GIMNASTYCZNĄ wyposażoną w odpowiedni sprzęt gimnastyczny i muzyczny.
 • Rytmika- zajęcia rytmiczne, umuzykalniające i wspólne muzykowanie.
 • Religia
 • Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, w-f i gimnastyka korekcyjna.      
 • Kuchcikowo – dzieci pieką bożonarodzeniowe pierniki, komponują zdrowe kanapeczki.
 • Placówka posiada własny basen!  Zajęcia na basenie – autorski program nauki pływania (raz w tygodniu).
 • Organizujemy ciekawe wyjścia i wycieczki szkolne oraz warsztaty edukacyjne na terenie placówki.
 • Współpraca z licznymi instytucjami kultury: Miniatura i Muzyczny w Gdyni; Opera Bałtycka; Uniwersytet Gdański; gdańskie muzea; Park Naukowo- Technologiczny „Experyment” w Gdyni i EduFun w Gdańsku.
 • Współpraca z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności  Dziecka w Gdańsku
 • Placówka czynna 12 miesięcy, oferuje opiekę i zajęcia w świetlicy również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
 • Placówka posiada wideo-monitoring wszystkich sal i kluczowych pomieszczeń oraz zabezpieczenia drzwi wejściowych - bezpieczeństwo to jeden z  naszych głównych  priorytetów !!!
 • Wdrażamy Procedury bezpieczeństwa COVID – 19.
 • Możliwość kontynuacji nauki w naszej Szkole Podstawowej!
 • Absolwenci naszego przedszkola mają pierwszeństwo!
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych (dodatkowo płatne).
 • Cena zawiera wydarzenia kulturalne w HKO, nie zawiera wyjść do kina, teatru, muzeów, wynajmu autokarów i inne.