Happy Kids

Basen

Basen

W naszym przedszkolu znajduje się basen dla dzieci


Został on zaprojektowany z myślą o naszych milusińskich i wykonany przez firmę posiadającą wieloletnie doświadczenie w konstrukcji basenów publicznych. Zarówno projekt, jak i gotowy basen zostały zaakceptowane przez rzeczoznawców Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Basen ma 1m głębokości i 12 m/kw. Przeznaczony jest głównie dla małych dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.


Pozytywny wpływ wody na rozwój dziecka jest udowodniony naukowo.


Woda w temperaturze 30-32 stopni Celsjusza wpływa rozluźniająco na dzieci, jednocześnie ćwiczenia w warunkach odciążenia pozwalają na wykonywanie skomplikowanych ewolucji doskonalących reakcje równoważne u dzieci.

Zazwyczaj dzieci zaczynają samodzielne pływanie w rękawkach na grzbiecie, później przewracają się na brzuch a następnie osiągają pozycję pionową w wodzie, w której to pływają na zasadzie biegania.
Dzięki wykorzystaniu zabawek i wielu kolorowych pomocy zajęcia w wodzie są ciekawą, zachęcającą i zdrową formą spędzania czasu. Zabawy w wodzie to coś, co dzieci lubią najbardziej, sprawdzają swoje możliwości ruchowe, chwytają zabawki, rzucają piłeczkami, chlapią się wodą, uczą się wykorzystywać sprzęty takie jak na przykład rękawki czy deseczki do pływania. Ciekawość dziecka i chęć poznawania świata jest uzależniona od jego możliwości ruchowych.

Dzięki środowisku wodnemu, które daje dziecku większą swobodę ruchu, poznawanie otoczenia staje się łatwiejsze, może też mieć charakter bardziej samodzielny. Dziecko poznaje siebie (swoje możliwości), ponadto poprzez przebywanie w grupie rówieśników rozwijają się zdolności socjalne dzieci, a także rozwija ich osobowość. Prawdą jest równie, to, że instruktorzy i opiekunowie razem z dziećmi stanowią wyjątkowy duet, potrafią uczyć się razem przez zabawę. Mali pływacy poza tym integrują się z innymi dziećmi, biorą udział w zajęciach grupowych, przez co nawiązują więzi z innymi uczestnikami. Generalnie dzieci dobrze się rozwijają nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Mają również lepszą odporność na infekcje.


Pływanie dla dzieci przestaje być tylko modą a staje się codzienną aktywną formą spędzania wolnego czasu przez rodziców razem z dziećmi.

Obecnie rodzice są bardziej świadomi i posiadają szerszą wiedzę na temat pozytywnego wpływu ćwiczeń w wodzie na rozwój dziecka. Wielu lekarzy, w szczególności neurolodzy, zalecają dzieciom zajęcia na pływalni, gdyż ich celem jest między innymi wyrównanie napięcia mięśniowego i wzmocnienie wybranych partii mięśniowych. Woda powoduje również, że dziecko czuje się swobodniej niż na lądzie i może się w niej samodzielnie poruszać nie umiejąc nawet chodzić.

Kolorowe otoczenie pływalni wpływa stymulująco na naturalną ciekawość dziecka i chęć poznania nieznanych zakątków basenu oraz znajdujących się tam zabawek stymulujących ciekawość oraz poprawiających koordynację i sprawność ruchową.


HIGIENA

AKTUALNE BADANIA JAKOŚCI WODY ORAZ MIKROBIOLOGIA

BADANIA ZAŁĄCZONE W POSTACI PLIKU PDF PONIŻEJ TEKSTU.
BASEN MAŁY - Przedszkole i Szkoła, Oriona 1
BASEN DUŻY - Szkoła Podstawowa, Nowy Świat 7a


[aktualne karty badań wywieszone są na tablicach ogłoszeń przy wejściu na baseny]
Poniżej zamieszczamy badanie wstępne - wykonane przed rozpoczęciem roku szkolnego.

NASZ BASEN ZOSTAŁ WYKONANY Z MYŚLĄ O KOMFORCIE I BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA DZIECI.
 

Wszystkie materiały i urządzenia basenowe, w tym urządzenia uzdatniające wodę, posiadają wymagane w Polsce odpowiednie dopuszczenia i atesty, w tym Państwowego Zakładu Higieny. Stosowana technologia uzdatniania wody zapewnia jakość wody basenowej zgodną z rozporządzeniem MZiOS z dn. 4 maja 1990 roku /Dz.U.Nr 35, poz 205/ oraz niemiecką normą DIN 19463. Zastosowane na naszym basenie urządzenia gwarantują pełne bezpieczeństwo Państwa pociech jak i wszystkich dorosłych.Nasze baseny posiadają akceptację techniczno - budowlaną rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla obiektów publicznych.

BASEN PRZEDSZKOLNY


Cały obiekt basenowy o powierzchni ok 50 m/kw w tym basen ok 12 m/kw został już w fazie projektowej przeznaczony dla potrzeb dzieci. Pozwoliło to na szczególnie dokładne zaprojektowanie basenu zgodne z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Basen posiada schody, drabinki i poręcze wewnętrzne wykonane w skali odpowiedniej dla dzieci. Pozwala to na komfortowe korzystanie z basenu i pełną satysfakcję z zajęć, jednocześnie zapewniając pełne bezpieczeństwo dzieci. Basen nie jest udostepniany dla nikogo poza dziećmi z Happy Kids Osowa.