Happy Kids

Statut przedszkola

Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA


Statut dostępny jest w sekretariacie szkoły i przedszkola oraz na każdą prośbę rodzica do wglądu w formie papierowego dokumentu