Happy Kids

Zakres

Zakres

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w Polsce na 25 dzieci w grupie przedszkolnej przypada jeden nauczyciel lub wychowawca i dodatkowo osoba wspomagająca w opiece (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli). To oznacza, że pracownik musi mieć na oku kilkanaście maluszków. Upilnowanie ich wszystkich jest bardzo trudne – tym bardziej na placach zabaw.

W przypadku dzieci do lat 3 najczęstszą przyczyną wypadków są upadki z wysokości. Z reguły dochodzi do nich w miejscach związanych z aktywnością ruchową dziecka, czyli na placach zabaw, boiskach, podwórkach. Zdarzają się zderzenia z kolegami, poślizgnięcia, uderzenia huśtawką, skaleczenia, upadki z przyrządów zabawowych. Oczywiście mniejsze ryzyko wypadków występuje w przypadku maluszków, które jeszcze nie chodzą, ale nie można go wykluczyć.


Czy ubezpieczenie dziecka w żłobku jest obowiązkowe?


Czy taka sama konieczność dotyczy również dziecka, które uczęszcza do przedszkola? Ani w jednym, ani w drugim przypadku przepisy nie nakładają konieczności zawarcia polisy, natomiast w obu jest to zalecane, gdyż dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji i innych, które mogą stanowić konsekwencję wypadku. 


Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu – co obejmuje?


Szukając ubezpieczenia dziecka w przedszkolu, możesz mieć wątpliwości, czy taka ochrona w ogóle istnieje. Zdecydowanie tak, a w naszej ofercie znajduje się ona pod nazwą: ubezpieczenie szkolne NNW. Może ono obejmować nie tylko uczniów, ale również młodsze dzieci – uczęszczające do przedszkola lub żłobka.

Zatem jeśli interesuje Cię ubezpieczenie dziecka w żłobku,  możesz się zdecydować na jeden z pakietów ochrony W ramach wariantów możesz wybierać między sumami ubezpieczeń. Pakiety zapewniają ochronę od takich zdarzeń jak:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku,
  • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie ubezpieczonego dziecka,
  • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku,
  • śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku, w tym komunikacyjnego,
  • świadczenia assistance po wypadku,
  • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku,
  • pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu środków ortopedycznych,
  • koszty zakupu środków ortopedycznych. 

Wybierając ubezpieczenie dla przedszkolaka, koniecznie zwracajmy uwagę na sumę tego ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. To od tej kwoty wyliczane są świadczenia w przypadku wystąpienia poszczególnych ryzyk objętych ochroną. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa kwota odszkodowania, dzięki której będzie można pokryć kosztowne leczenie czy, rehabilitację. Wypłata z polisy będzie również stanowiła zabezpieczenie w razie wystąpienia innych zdarzeń objętych ochroną.