Happy Kids

Warunki

Warunki

Ubezpieczenie dziecka w wieku przedszkolnym jest dobrowolne. Zapewnia przede wszystkim ochronę finansową następstw nieszczęśliwych wypadków, ale można z niego skorzystać również w przypadku poważnego zachorowania czy zatrucia pokarmowego.


Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie nie tylko za urazy i trwałe uszczerbki na zdrowiu, ale również świadczenia za m.in. pobyt w szpitalu i uciążliwe leczenie. Opiekunowie dziecka otrzymują pomoc finansową w zakupie leków i przedmiotów ortopedycznych oraz mogą wnioskować o pokrycie kosztów nauczania w domu, jeśli maluch nie jest w stanie uczęszczać do placówki. Ubezpieczenie dla przedszkolaka zapewnia także zwrot kosztów poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem bądź zachorowaniem. Dotyczy to nie tylko kosztów leczenia, ale także rehabilitacji, operacji plastycznych, odbudowy stomatologicznej, zakupu bądź wypożyczenia środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.


Ubezpieczenie NNW jak i OC jest dobrowolne - jednak BARDZO STANOWCZO zalecamy jego wykupienie lub upewnienie się, czy ubezpieczenie domowe zawiera ten komponent w swoim zakresie i obejmuje pobyt w przedszkolu.